Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward
Header DD

Due Diligence Sociale Zekerheid

Voordat er definitief een handtekening wordt gezet onder een overnamecontract wordt vaak een Due Diligence onderzoek uitgevoerd door een accountant en/of jurist. In een regulier Due Diligence onderzoek worden de risico’s in kaart gebracht van de organisatie die overgenomen gaat worden. Financiële, juridische en fiscale aspecten komen aan bod en er wordt een inschatting gemaakt van het toekomstperspectief. Waar vrijwel nooit aan wordt gedacht zijn de sociale zekerheidsaspecten, zoals verborgen verzuimkosten, arbeidsongeschiktheidsrisico’s en lopende loonsubsidieregelingen. Dit terwijl deze minstens zo belangrijk zijn om te controleren en weet van te hebben!

Het komt vaak voor dat organisaties ná een overname pas stuitten op al deze ‘verborgen lasten’.  Allerlei premie’s dienen afgedragen te worden of de Belastingdienst komt om de hoek kijken met een flinke aanslag. Diverse zaken blijken achteraf niet goed of slim geregeld te zijn en kunnen niet zomaar teruggedraaid worden en al helemaal niet met terugwerkende kracht… VCSW voert met de dienstverlening Due Diligence Sociale Zekerheid controles uit voor zowel kopende- als verkopende partijen.

Wolkjes (1)

Wat wordt er onderzocht?

Due Diligence Sociale Zekerheid (kopende partij) 

  • Ontwikkeling gedifferentieerde premie of eigenrisicodrager WGA
  • De gevolgen van het eventuele eigenrisicodragerschap WGA
  • Verborgen arbeidsongeschiktheidsrisico’s
  • De verzuimsituatie en het verzuimmanagement in de organisatie
  • Werknemers met een no risk status i.v.m. beperking kosten
  • Werknemers die ziek uit dienst zijn getreden
  • Verzuim en premierisico’s uit eerdere overnames

Sociale zekerheidsscan (eigenaar / verkopende partij)
Als een onderneming in de verkoop komt dan voert VCSW vanuit het oogpunt van de eigenaar/verkoper een sociale zekerheidsscan uit. In een dergelijke scan schatten wij van te voren het besparingspotentieel in. Veelal worden er besparingen van vele tien- of honderd duizenden euro’s gesignaleerd. Het hoeft geen toelichting waar die verhoging van de EBITDA zich voor de verkoper in vertaalt.

Waarom een Due Diligence onderzoek?

15
16
17

Bij een overname neemt de overnemende partij de doorbelasting over van (ex-)werknemers met een WGA-uitkering.

Per dossier zijn deze kosten gemiddeld € 150.000 over de periode van 10 jaar. Een “lijk uit de kast” als dit van te voren niet goed is onderzocht/inzichtelijk is gemaakt tijdens een Due Diligence Onderzoek.

Kostenstijgingen in de sociale zekerheid na een overname van meer dan 200% zijn geen uitzondering.

Ons team

Jennifer Bedoya Sanchez

Jennifer Bedoya Sanchez

Juridisch Adviseur

Wouter de Jager

Wouter de Jager

Consultant

Marloes Homan

Marloes Homan

Juridisch Adviseur

Davine van den Ban

Davine van den Ban

Key Accountmanager

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156